Kertészeti gépek támogatások

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

Versenyképesség javítása érdekében, építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzése:

a) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges – mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható – munkagépek beszerzése,

b) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges önjáró betakarítógépek beszerzése,

c) kertészeti tevékenység végzéséhez szükséges, gépek, eszközök beszerzése,

d) maximum 1 db, legfeljebb 80 kW motorteljesítményű kertészeti traktor beszerzése.

A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 10 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 20 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítik a rendelkezésre álló forrás erejéig. A pályázat várhatóan decemberben indul.

Forrás: palyazat.gov.hu

 

Milliárdos támogatás agrárdiverzifikációra, új vállalkozások indítására

A pályázati felhívás keretében a mezőgazdasági termelők, illetve magánszemélyek maximum 40.000 eurónak megfelelő forintösszegre nyújthatják be igényüket. Az elnyert támogatást öt éves kötelezettségvállalás mellett, két részletben kaphatják meg az üzleti tervben megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. Értékelése szempontjából kiemelt jelentősége van az üzleti tervben foglaltaknak, illetve annak, hogy az igénylő – többletfoglalkoztatás mellett – tanyás településen, tanyagazdaságban, vagy aprófalvakban kívánja megvalósítani elképzelését. A most megjelent vidékfejlesztési pályázatra 2016. október 24. és 2018. október 23. között nyújthatják be kérelmüket az érintettek.

Forrás: kormany.hu

Energiahatékonysági pályázatok

A Vidékfejlesztési Programban már most elérhetők az energetikai fejlesztésre szánt vissza nem térítendő források. Hamarosan megjelenik a hasonló célú GINOP pályázatok is vállalkozások részére. Az összesen százhatvanmilliárd forintos kerettel megnyíló, energetikai korszerűsítésekre lehívható pályázat pontos feltételeit még nem ismerjük, de néhány elemét már igen. A kizárólag a konvergencia régió vállalkozásainak elérhető pályázat célja az energiaköltségek csökkentése lesz, vagyis azok a cégek tudnak majd pályázni, amelyek számlákkal igazolják, hogy az elmúlt években az érintett épület mennyi energiát fogyasztott. A negyven-ötven százalékos támogatási intenzitású pályázat pontozásos rendszerű lesz. Minél több korszerűsítést végzünk, annál magasabb lesz a kapott pont. Megújuló energiaforrásban gondolkozok, nagyobb eséllyel pályázhatnak. A pályázatok előkészítését érdemes mielőbb elkezdeni, mivel idő kell a műszaki tervezésre, az energiaauditra és az energiatanúsítvány megszerzésére.

Szeptembertől újabb pályázati felhívások gazdáknak

Hamarosan megjelenik a kertészeti gépek támogatását célzó pályázati felhívás. Szeptemberben új agrár-környezetgazdálkodási pályázat is indul. Az új ciklusban a fiatal gazdálkodók induló támogatására külön alprogram keretében 37,75 milliárd forint áll rendelkezésre, míg a nem mezőgazdasági tevékenységek indítására és fejlesztésére mintegy 50 milliárd forint keretösszegű pályázatot hirdet a Miniszterelnökség. A tervek szerint a felhívásokat az érintett gazdálkodók szeptember-október folyamán ismerhetik meg.

Forrás: kormany.hu

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

A) a vidéki térségekben a mezőgazdasági mikro-vállalkozások által nem mezőgazdasági tevékenység indítása vagy

B) a vidéki térségekben nem mezőgazdasági mikrovállalkozás indítása

Egyszerre két támogatási célterületre nem nyújthat be támogatási kérelmet a támogatást igénylő. Igényelhető támogatás: 40 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre. A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft. A támogatási kérelmek benyújtása 2016.10.24-től – 2018.10.23-ig lehetséges.

Felhő alapú online üzleti szolgáltatások

2016. szeptemberben jelenik meg a Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének és piaci bevezetésének támogatása pályázati kiírás. A várható keretösszeg: 17,5 Mrd Forint. A fejlesztés kombinált hitellel vehető igénybe.

 

 Várhatóan a következő tevékenységek lesznek támogathatóak:

 – üzleti alkalmazás, szoftver licensz vásárlása

 – eszközbeszerzés keretein belül hardver, okostelefon, tablet vásárlása

 – szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás, szaktanácsadás

 – oktatás, betanítás illetve a kapcsolódó e-learning tananyagok kidolgozása

 

Több lábon állást segítő pályázat mezőgazdasági vállalkozásoknak

Augusztusban jelenik meg a pályázat, amely keretében a kizárólag mezőgazdasági vállalkozások a több lábon állás jegyében olyan tevékenység fejlesztését kezdeményezhetik, ami nem a mezőgazdasághoz kapcsolódik.  Bármilyen szolgáltatásfejlesztés, kereskedelmi tevékenység beleférhet a pályázatba pl. falusi turizmus, szálláshelyépítés, építőipar, kereskedelmi üzlet, fodrászat, kozmetika, virágüzlet, de szellemi tevékenység végzése: könyvelőiroda, tervezőiroda  stb. A támogatási intenzitás 50- és 70% között alakulhat, a maximálisan igénybe vehető vissza nem térítendő támogatás összege 30 millió Ft. 10.000 fő alatti településről lehet pályázatot benyújtani.

Vállalkozz digitálisan! – Szoftverpályázatok ősszel

Szeptember elején jelennek meg a Modern Vállalkozások Programban a mikro-, kis- és középvállalkozások digitális fejlesztésére igényelhető szoftverpályázatok. Első lépésként a projekt tanácsadó hálózatában dolgozó szakemberek helyszíni auditot hajtanak végre a vállalkozásoknál. Az auditot követően javaslatot tesznek a digitálisan felkészült vállalkozás státusz kiadására vagy olyan fejlesztéseket javasolnak, amelyek révén megkaphatják ezt a minősítést és ezzel 5 százalék vissza nem térítendő többlettámogatást kaphatnak vállalati informatikai pályázatokon.

A vidékfejlesztési pályázatoknál jelentős túljelentkezés mutatkozik

A legnagyobb összegre a szarvasmarha-ágazat szereplői nyújtották be a pályázatot. A 1300 milliárd forintos program keretében tavasszal a három nagy állattenyésztési ágazat – a baromfi-, a sertés- és a szarvasmarha-tenyésztés – számára meghirdetett, 20-20 milliárd forintos keretösszegű pályázati lehetőség várhatóan nem lesz nyitva két éven át, mivel az első pályázati szakaszban négyszeres volt a túligénylés. A technológiai fejlesztésekre szánt támogatásra 1350 gazdálkodó pályázott. Az állattartó telepek trágyakezelésének fejlesztésére meghirdetett 5,5 milliárd forintra 15 milliárd forint igény jelentkezett. Az élelmiszeripari fejlesztésekhez biztosított 140 milliárd forintos keretre 200 milliárd forint értékben igényeltek támogatást. Az ősz folyamán több új kiírás is megjelenik, köztük a fiatal gazdák, valamint 26 milliárd forintos kerettel a termelői csoportok támogatására szolgáló pályázat, és 50 milliárd forintos kerettel két falusi turizmus segítő pályázati forrás is megnyílik.

Pályázat a társadalmi szerepvállalás erősítésére a közösségek fejlesztése révén

A pályázati felhívásra egyházi és civil szervezetek pályázhatnak.

A pályázat célja:

  • a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartás erősítése
  • az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdítása
  • a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítése
  • a társadalmi szolidaritás erősítése

A pályázat keretösszege 14 milliárd forint. A 100 %-os vissza nem térítendő támogatás összege 18-25 millió forint. A projekt 48 hónapig hajtható végre. A pályázat benyújtása 2016. szeptember 1 – 2018. szeptember 3 között lehetséges.