A 19 milliárd forintos kertészeti ültetvénytelepítési keretnek több mint fele még elérhető

A  februárban meghirdetett pályázatra eddig 353 tender érkezett, mindössze 9,82 milliárd forint értékben, így a keret közel fele rendelkezésre áll.  A támogatás összege elérheti a beruházás értékének 70 százalékát is több fiatal gazda együttes pályázása esetén, illetve maximális összege kollektív tendernél 150 millió forint. A pályázás feltétele a legalább 6 ezer euró értékű üzemméret és az, hogy a gazda vagy cég árbevételének fele mezőgazdasági tevékenységből származzon.

Mikrovállalkozások indítását támogató pályázat nyílik augusztusban

A pályázat nem mezőgazdasági tevékenységek elindításához ad 100% vissza nem térítendő támogatást, maximum 12 M Ft értékben.  A vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló árutermelő/szolgáltató mikrovállalkozások indítását fogják támogatni 5 évre szóló ún. átalánytámogatással. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó helyben lakó 18. életévét betöltött cselekvő­képes természetes személy legyen, aki a pályázat benyújtása évének január 1. napján a fejlesztés megvalósulásának helyén állandó lakóhellyel rendelkezik. A fejlesztés megvalósulásának helye csak 10.000 fő alatti település lehet.

Augusztustól pályázható a gyakornoki program

A támogatási kérelmek augusztus 1-től nyújthatóak be. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 900 000 Ft maximum 30 000 000 Ft.  A maximális támogatási intenzitás az összes elszámolható költség 100%-a. 

A kötelezően megvalósítandó tevékenységek a következők:

  • Gyakornokok foglalkoztatása
  • Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
  • Adminisztrációs tevékenység
  • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Támogatás igényelhető még a gyakornoki munkahely kialakításához szükséges eszköz-, immateriális javak beszerzésére, illetve infrastrukturális, és ingatlan beruházásra.

A kérelem benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.

 

Gyanús pályázatok az élelmiszeripari felhívásnál

Egyre több gyanús vidékfejlesztési pályázat érkezik a Miniszterelnökséghez. Sok esetben olyan cégek szeretnének több száz milliós vagy akár milliárdos nagyságrendű támogatást elnyerni, amelyek árbevétele nagyon alacsony. A februárban megnyílt élelmiszeripari pályázatokat nagy érdeklődés fogadta, a beérkezett támogatási kérelmek már most meghaladják a 141 milliárd forintos keretet. A tisztességes vállalkozások mellett azonban olykor olyan cégek pályázata is beérkezik, amelyekről egyértelműen látszik, hogy nem felelnek meg a felhívásban foglalt célkitűzéseknek, vagy a vállalkozás méretéhez képest irreálisan magas támogatást kérnek.

Vidékfejlesztési támogatást kaphatnak a közkonyhák

Vidékfejlesztési program keretében kidolgozás alatt áll a közétkeztetésben részt vevő létesítmények – főző-, tálaló- és befejezőkonyhák – infrastrukturális fejlesztését szolgáló támogatási rendszer.   A támogatás várható intenzitása 75-95 % között lesz. A pályázat kidolgozására  a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ellenőrzése során tapasztalt hiányosságok miatt van szükség.

100% támogatás kültéri sportparkokra önkormányzatoknak

Július elsejével országos program indul kültéri sportparkok építésére. Célja, hogy a mozgást népszerűsítse, és minden ember számára könnyen elérhető ingyenes sportolási lehetőséget biztosítson. A sportparkok megépítésére települési önkormányzatok nyújthatnak be kérelmet a lakosságszámmal arányosan. Egyaránt pályázhatnak kistelepülések is, akár 1000 fő alatti népességű falvakról is lehet pályázatot benyújtani. A program keretében 40, 70, 90 vagy 150 négyzetméter alapterületű sportpark építtethető, amely 200 vagy 400 méteres, 125 cm széles futókörrel bővíthető. A támogatási intenzitás 100%-os, maximálisan igényelhető támogatási összeg nincs meghatározva. A kérelmet 2016. augusztus 15-ig lehet benyújtani.  Az elbírálást követően a Nemzeti Sportközpontok építi meg az új sportparkokat.

Negyvenmilliárdos forrás a borágazat fejlesztésére

A pályázati felhívás célja, hogy a borászati ágazat versenyképesebb és energiahatékonyabb legyen. A pályázatai pénzből lehetőség lesz új borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve építéssel járó fejlesztési beruházások megvalósításához. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 200 millió forint. Az érintettek 2016. szeptember 12. és 2018. szeptember 11. között nyújthatják be támogatási kérelmüket .  Az első értékelési határnap 2016. november 11-e. Az értékelési határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra.

A Miniszterelnökség felfüggeszti a szarvasmarha-, a sertés- és a baromfitartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázati felhívásait

A Vidékfejlesztési Program keretében 2016. március 25-én megjelent „Baromfitartó telepek korszerűsítése”, „Sertéstartó telepek korszerűsítése”, valamint „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című pályázatok felfüggesztéséről döntött az Irányító Hatóság Az egyenként közel 20 milliárd forint keretösszegű pályázatokra a mezőgazdasági termelők május közepétől nyújthatták be támogatási kérelmeiket. A rendkívül népszerű felhívások forrásaira mindezidáig együttesen közel háromszoros támogatási igény érkezett be, ezért az Irányító Hatóság a rendelkezésre álló forráskeret kimerülésére való tekintettel 2016. július 20. napján Közleményben tájékoztatta a pályázókat a kérelmek benyújtási lehetőségének felfüggesztéséről. Az Irányító Hatóság döntése értelmében a kérelmek benyújtására a felfüggesztésről szóló közlemény megjelenését követő harmadik napig, vagyis 2016. július 22. 23 óra 59 percig van lehetőség.

A Miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy részletesen tájékozódjanak a pályázati követelményekről és a felfüggesztést megelőzően gondoskodjanak a támogatási kérelmek véglegesítéséről és benyújtásáról. A felfüggesztésről szóló IH közlemények megtalálhatóak a www.szechenyi2020.hu honlapon.

Az Irányító Hatóság a juh- és kecsketartó telepek, valamint az általános állattartó telepek korszerűsítésére kiírt pályázati felhívásokat nem függeszti fel, azokra továbbra is várja a támogatási kérelmeket.

Forrás: kormany.hu

Pályázat borászatok fejlesztésére

Meghirdetésre fog kerülni a „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás hatékonyságának támogatása” című pályázati kiírás. A maximálisan igényelhető támogatás 200 millió forint, a támogatási intenzitás 50%. A támogatási kérelmek várhatóan 2016. szeptember 12.- től adhatóak be.

Támogatható tevékenységek:

A)
1. Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, ill. habzó bor készítéshez, bor-, pezsgő-,illetve habzó bor kezeléshez, tároláshoz, érleléshez és kiszereléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása vagy meglévő gépek, berendezések korszerűsítése, hatékonyabb berendezésre való váltása.

2. A szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy anyagtovábbításhoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése.

3. A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények létesítése.

B) 
A borászati termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása. Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.

Augusztustól pályázható a gyakornoki program

A támogatási kérelmek augusztus 1-től nyújthatóak be. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 900 000 Ft maximum 30 000 000 Ft.  A maximális támogatási intenzitás az összes elszámolható költség 100%-a. 

A kötelezően megvalósítandó tevékenységek a következők:

  • Gyakornokok foglalkoztatása
  • Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
  • Adminisztrációs tevékenység
  • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Támogatás igényelhető még a gyakornoki munkahely kialakításához szükséges eszköz-, immateriális javak beszerzésére, illetve infrastrukturális, és ingatlan beruházásra.

A kérelem benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.